Kullanım Koşulları

PLATFORM KULLANIM KOŞULLARI VE YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

PLATFORM KULLANIM KOŞULLARI

 

Lütfen platformumuzu kullanmadan evvel bu "Platform Kullanım Koşulları”nı dikkatlice okuyunuz.

 

Diyarbakır Fotoğrafları Platformu, kullanıcıların aşağıdaki şartları kabul ettiğini varsaymaktadır:

 

Platformdaki web sayfaları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) platformda sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, platformdaki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu platform ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

1.  Sorumluluklar

 

1.1.  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

 

1.2.  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kullanıcı’nın sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

 

1.3.  Kullanıcı, platformun kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

 

1.4.  Kullanıcı; platform içindeki faaliyetlerinde, platformun herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka, adaba ve kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

 

1.5.  Platformun kullanıcıları birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.


1.6.  Bu uygulamada yapılan yarışma ve çekilişlere Apple hiçbir şekilde dahil değildir.2.  Telif Hakları

 

2.1.  İşbu platformda Kullanıcı, yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.2.  Kullanıcı tarafından platforma yüklenmiş olan fotoğraflar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait tüm mecralarda kullanıcının ismini beyan etmek kaydıyla kullanılabilir.

 

3.  Gizli Bilgi

 

3.1.  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, platform üzerinden Kullanıcı’nın ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; adı-soyadı, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

3.2.  Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

4.  Kayıt ve Güvenlik

 

4.1.  Kullanıcı; doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

 

4.2.  Kullanıcı, platform ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sorumlu tutulamaz.

 

5.  Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

 

5.1.  İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

6.  Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

 

6.1.  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dilediği zaman platformda sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler platformda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

7.  Tebligat

 

7.1.  İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

 

8.  Delil Sözleşmesi

 

8.1.  Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

9.  Uyuşmazlıkların Çözümü

 

9.1.  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Diyarbakır (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

1.  Genel Katılım Koşulları

 

1.1.  Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

1.2.  Yarışma; jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, belediye ve valilik çalışanları ve organizasyon çalışanları dışında; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.  

 

1.3.  Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. 

 

1.4.  Yarışma İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformunda yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

 

1.5.  Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jüri değerlendirmesiyle seçilecek ve nihai kazananlar belirlenecek.

 

1.6.  Her yarışmacı 1 ödül alabilir.

 

1.7.  Fotoğrafları yükleyebilmek için önce İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu’na üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra SMS onay kodunun girilmesi ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

 

1.8.  Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

 

1.9.  Son katılım tarihi: 30 Eylül 2022

 

1.10.  Birinciye 50.000 TL,

İkinciye 30.000 TL,

Üçüncüye 20.000 TL ödül verilecektir.

 

2.  Telif (Kullanım) Hakları

 

2.1.  Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları Yarışmacı ile birlikte süresiz olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.

 

2.2.  Yarışmacı, İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu’na gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.3.  Yarışmacı, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde Yarışmacı’nın kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

 

2.4.  Gönderilen fotoğrafların tamamı Yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait fotoğrafların olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu Yarışmacı’ya aittir.

 

2.5.  Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu Yarışmacı’ya aittir.